blank-profile-picture-973460_960_720.png
אברהם
name
8
ותק:
הנדסה אזרחית
תחום:
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
מוסד לימוד:
ירושלים
עיר:
11
מספר:
דוד אקרשטיין בע"מ
מקום עבודה:
0502106788
טלפון:
שמואל יפה
רחוב:

למדתי בטכניון הנדסה אזרחית (בנין) במגמת ניהול הבניה . מאז עבדתי בתחום במס' תחומים כגון : בקרת איכות , ניהול פרויקט מטעם הקבלן , ניהול פרויקטים מטעם מזמין העבודה (היזם).

המשך